Jelenlegi hely

Címlap

Kutatási témák

 

Műszaki fizikai kutatások

 

Nagy sebességű pásztázó szondamikroszkópia - Témavezető: Kokavecz János

A projekt célja egy univerzális elektronikai vezérlő kifejlesztése, amely nagy sebességű pásztázó szondamikroszkópokban használható. A vezérlő feladatat a raszter jel előállítása, a képkészítéshez szükséges szabályzókör megvalósítása, valamit az elkészült képek tárolása és továbbítása a személyi számítógép felé. A tervezett képkészítési frekvencia legalább 100 lép másodpercenként.

 

Akkumulátor monitoring rendszer fejlesztése - Témavezető: Kokavecz János

Gépjármű akkumulátorok vagy akkumulátor csomagok monitorozása az akkumulátorok közvetlenül nem mérhető paramétereinek becslését (SoC: töltöttségi állapot, kapacitás) jelenti. A közvetlenül nem mérhető paraméterek becsléséhez felhasználjuk az akkumulátor mérhető paramétereinek (feszültség, áramerősség, hőmérséklet) értékeit és egy akkumulátor modellt, melyet az akkumulátor laboratóriumi vizsgálata során alkottunk meg. A monitorozó algoritmus folyamatosan figyeli a mérhető paramétereket és a modell segítségével becsli az akkumulátor aktuális töltöttségét és kapacitását és ellenőrzi, hogy a felhasznált akkumulátor modell mennyire pontosan írja az akkumulátor aktuális állapotát. Jelentősebb hiba esetén a modell paramétereit frissíti, annak érdekében, hogy az akkumulátor modell és a belső paraméterek becslése a lehető leg pontosabb legyen. 

 

Anyagtudományi kutatások

 

 

 

Innovációmenedzsment kutatások

 

Technológiai információk közösségekben való terjedése, mint innovációs akcelerátor - Témavezető: Dr. Buzás Norbert

A kutatás célja az innovatív technológiákkal kapcsolatos információk közösségi terjedésének vizsgálata, három szegmes mentén: egyrészt vizsgáljuk, hogy a formalizált technológia transzfer hálózatokban (specializált honlapok, internetes techtranszfer közösségek, technológia transzfer együttműködések) milyen módon, milyen mélységben és milyen sebességgel terjednek a technológiai információk és ez a terjedés hogyan befolyásolja az akceptorok innovációs tevékenységét illetve jogyan hat vissza az donorok stratégiájára. Másrészt tanulmányozzuk az új technológiákkal kapcsolatos információk és tudás közösségi hálózatokban (facebook, twitter) való terjedését az első (korai) felhasználóktól a széles térsadalmi eltejedtségig. Végül, de nem utolsó sorban tanulmányozzuk a felhasználók geográfiai lokációjának segítségével a technológiai információk földrajzi terjedésének irányait és sebességét. Az adatgyűjtést egyrészt a kis elemszámú és ismert tagokból álló közösségek célzott lekérdezésével, másrészt az on-line közösségekben terjedő információk elsődleges szűrésével végezzük.

 

A know-how formális transzfer, mint az innovációs folyamatok segítő illetve gátló tényezője Témavezető: Dr. Buzás Norbert

A kutatás célja a technológiai tudás egy speciális szegmense, a know-how transzferének az innovációs folyamatokra gyakorolt társdalmi hatásának vizsgálata. Mivel a know-how transzfer – bizonyos jegyek hiányában – jogilag nem absztrahálható, így dogmatikai szempontból nem önálló tranzakció. Ennek megfelelően a know-how terjedéshez kapcsolódó társadalmi folyamatok tanulmányozását egy fontos jogi aspektussal, a tranzakció tárgyának és az átruházás jogi formájának illetve jogkövetkezményeinek vizsgálatával  is célszerű kiegészíteni, hogy teljesebb képet kapjunk.